Úvod
Členové
Výstroj
Debriefing
Galerie
Články
Fórum
Kontakt
Nábor

Spřátelené teamy

FJB 312
Pionierbataillon 144
45.RMC Žlutice
22nd SAS Sokolov
4.BRN Lomnice
101st ABN
1st SFOD-Delta
Airsoft tým Tachov
STG

e-shopy

ARMYBURZA
Anareus
MoRRisCZ
Airsoftguns
Army-shop
Military Range
Armynet
AirsoftPro

zajímavé stránky

HK PRO
Mechbox.com
Airsoft-Portal.cz
GSG

 


Krušný víkend

25.-26.11.2016
Horní Blatná
pořadatel: Spähtrupp 11

 

Účast: Celý tým

Z pohraničních oblastí Krušných hor začaly v posledních měsících prosakovat informace o neznámých ozbrojencích operujících v tamních lesích. Česká politická scéna je v krizi, zmítá se mezi východním a západním směřováním a nikdo nevyvíjí aktivitu k osvětlení situace.
Německá vláda začíná být nervózní a rozhoduje se pro tajnou akci bez vědomí místních úřadů. Různými způsoby se podařilo odhalit síť táborů a základen využívanou organizací čítající řádově stovky bojovníků. Stále ale chybějí informace o záměrech či struktuře dané organizace.
Velení Bundeswehru vysílá do oblasti malou průzkumnou jednotku s úkolem pozorovat jednu z menších základen a v případě vhodné situace zajistit zpravodajský materiál.


Celá akce byla rozdělena na několik navazujících částí. Od začátku byla koncipována pro skupinu Delta 20 na straně SF a lokální jednotky na straně druhé.

Fáze 1 - Pátek 2300


Místní spojka ukryla do blízkosti skal na Strašidlech mrtvou schránku se stavebními plány nepřátelské základny. Současně došlo ke shozu bedny s výbavou, kvůli horším povětrnostním podmínkám ale letadlo muselo shodit náklad v nízké výšce poblíž obce Horní Blatná a bylo zpozorováno. Do oblasti kromě Delty vyrážejí také hlídky ozbrojenců, aby zjistily důvod průletu letadla.

V oblasti panovala tma, počasí hrálo do karet Deltě, která měla ve výbavě vyhledávače radiomajáku umístěného v muniční bedně. Kvůli výraznému rušení v oblasti se ale dlouho nedaří signál zachytit.
Kvůli neurčitému popisu umístění schránky se navíc nedaří nalézt ani tu.

Po několika hodinách pátrání a vyhýbání se hlídkám patrolujícím po cestách se části Delty daří lokalizovat bednu s municí a s ní se odebírá na místo srazu. Druhá skupina ale mezitím přišla o spojení a nikdo nezná jejich polohu ani situaci.
Únava po celenoční misi vede k neopatrnosti a členové Delty spolu s muniční bednou jsou spatřeni při průjezdu motorizované hlídky. Ta se vzápětí vrací s posilami a s drtivou přesilou likviduje unavené členy SF.

Druhá část Delty mezitím vzdala hledání mrtvé schránky a stáhla se bez kontaktu s nepřítelem z oblasti.

Fáze 2 - Sobota 1000


Do oblasti cílové základny vede několik cest, spojujících ji s dalšími základnami severněji. V případě vyhlášení poplachu na cílové základně se právě tudy budou přesouvat přivolané posily.
Delta má za úkol pokusit se v omezeném čase mosty sabotovat pomocí výbušnin. Každá úspěšná sabotáž znamená ztížení přísunu posil k základně. Ozbrojenci mezitím v oblasti po nočním kontaktu posilují hlídkovou činnost.

Členové Delty mají za sebou dvě hodiny spánku, nepříteli přibyly čerstvé posily. SF se tedy zaměřuje přednostně na most v lese, ke kterému se dá lépe nepozorovaně přiblížit. Chvíli před vypršením času se dostávají do kontaktu s hlídkou u mostu, kterou se jim daří eliminovat. Než stihnout dorazit přivolané posily, vyhazuje Delta most do vzduchu.

Fáze 3 - Sobota 1300


Cílová základna patří k nejmenším ze známých základen organizace, přesto jsou zpravodajci přesvědčeni, že má zvláštní důležitost. Nachází se v bývalém dolu Eliáš v zalesněném údolí. Spojení s dalšími základnami zajišťuje blízká retranslační stanice.
Úkolem Delty je lokalizovat retranslační stanici, pozorovat dění v základně, po potvrzení ze štábu zaútočit a získat zpravodajský materiál.

Delta se od začátku dělí. Dvojice průzkumníků se dostává do těsné blízkosti základny, odkud pozoruje dění na místní výcvikové střelnici. Zbytek jednotky mezitím za pomoci detekčních zařízení hledá retranslační stanici.
Při pravidelném hlášení na štáb dostává velení Delty novou informaci. CIA sleduje obchodníka se zbraněmi, který právě míří na předávku do oblasti základny. Část SF se tedy vydává pozorovat místo schůzky, aby zjistili, co je předmětem obchodu. Jsou ale zpozorováni hlídkou, která v předstihu před schůzkou kontroluje okolí. Podaří se jim beze ztrát stáhnout, ale obchodníka vystraší střelba a bez předání zboží mizí z oblasti. Přítomnost Delty již byla prozrazena, takže není na co čekat a dostává rozkaz k útoku na základnu a získání jakýchkoli zpravodajských informací.

Jako první se do boje zapojuje dvojice pozorovatelů, která se mezitím přesunula do sklepa nevyužívané části základny. Kvůli špatnému spojení neví o povolení k útoku, ale je nucena ke střelbě, když k nim náhodně vejde jeden z ozbrojenců. Než se jeho kolegové stihnou zorientovat, je jich většina eliminována. Dvojice průzkumníků se snaží stáhnout, je ale překvapena osamělým střelcem, který se jim mezitím dostal do zad.
Zbytek Delty doráží k základně po ztrátě pointmana. Eliminuje zbytek odporu a daří se jim získat notebook s daty, ovšem za cenu dalších vlastních ztrát.


Delta splnila hlavní úkol, podařilo se jim získat zpravodajské informace a navíc přerušit předání zbraně hromadného ničení. Ovšem to vše za cenu vážných ztrát, přežít se podařilo pouze několika jedincům.
Jak se bude situace v česko-německém pohraničí vyvíjet ukáže až čas.
Pižmoň